MU Thanh Long Season 9ep2

Sự kiện nổi bật đang diễn ra
Thời gian sự kiện trong Game
Quảng Trường Quỷ
ALL Server
18:00  
HIT and UP
ALL Server
18:20  
Huyết Lâu
ALL Server
18:30  
Binh đoàn thỏ ngọc
ALL Server
18:40  
Hỗn Nguyên Lâu
ALL Server
19:00  
Binh đoàn pháp sư
ALL Server
19:00  
Boss Attack
ALL Server
19:50  
Boss Vàng
ALL Server
20:00  
Giờ Vàng x2 Exp
ALL Server
20:00  
Nhện Raklion
ALL Server
20:15  
Binh đoàn người tuyết
ALL Server
20:45  
Sky Event
ALL Server
13:05  
Kundun
Cập nhập 17:26 (5 phút cập nhập 1 lần)

Hotline: 0965 77 11 55