MU Thanh Long Season 9ep2

Sự kiện nổi bật đang diễn ra
Thời gian sự kiện trong Game
Boss Attack
ALL Server
01:50  
Quảng Trường Quỷ
ALL Server
02:00  
Huyết Lâu
ALL Server
02:30  
Binh đoàn pháp sư
ALL Server
03:00  
HIT and UP
ALL Server
06:20  
Binh đoàn thỏ ngọc
ALL Server
06:40  
Hỗn Nguyên Lâu
ALL Server
07:00  
Boss Vàng
ALL Server
08:00  
Giờ Vàng x2 Exp
ALL Server
09:00  
Binh đoàn người tuyết
ALL Server
10:45  
Sky Event
ALL Server
13:05  
Nhện Raklion
ALL Server
15:15  
Kundun
Cập nhập 01:24 (5 phút cập nhập 1 lần)

Hotline: 0965 77 11 55