MU Thanh Long Season 9ep2

Sự kiện nổi bật đang diễn ra
Thời gian sự kiện trong Game
Giờ Vàng x2 Exp
ALL Server
09:00  
Boss Vàng
ALL Server
10:00  
Quảng Trường Quỷ
ALL Server
10:00  
Huyết Lâu
ALL Server
10:30  
Binh đoàn người tuyết
ALL Server
10:45  
Binh đoàn pháp sư
ALL Server
11:00  
HIT and UP
ALL Server
12:20  
Binh đoàn thỏ ngọc
ALL Server
12:40  
Hỗn Nguyên Lâu
ALL Server
13:00  
Sky Event
ALL Server
13:05  
Boss Attack
ALL Server
13:50  
Nhện Raklion
ALL Server
15:15  
Kundun
Cập nhập 08:46 (5 phút cập nhập 1 lần)

Hotline: 0965 77 11 55